Olof Palmes Allé 11, 8200 Aarhus Nord
Tlf.: 20 20 76 87
stch@FO-Aarhus.dk

37 mill. kr. til “Imperfect City”

Aarhus Kommune har sammen med en række lokale partnere netop modtaget 37 mill. kr. fra EU-puljen “New European Bauhaus”. Pengene er bevilget til projektet “Imperfect City” over en fireårig periode fra 1. marts 2024.

 

“Imperfect City” er et projekt, der gør op med perfekthedskulturen og hylder forskelligheden. Målet med pengene og projektet er at udvikle bydelen omkring Kulturhus Bunkeren (Olof Palmes Alle 11), så det bliver et attraktivt område fuld at liv og diversitet. Det handler om bæredygtighed, inklusion, æstetik og især forskelligheden skal dyrkes, både i arkitekturen og blandt beboerne – så forskelligheden bliver forvandlet til sammenhængskraft.

 

Vi håber bl.a. at kunne danne kulturelle fællesskaber, som kan løfte unge psykisk sårbare og andre unge, som mistrives.

 

Projektet har 3 temaer:

 

1) Imperfect building – Renovering af Kulturhus Bunkeren (form, funktion, bæredygtighed).

 

2) Imperfect people – Kulturhus Bunkeren skal huse initiativer med forskellighed og inkluderende fællesskab som omdrejningspunkter. F.eks. gennem skabelse af jobs for sårbare unge. Partnere er Museum Ovartaci, Skejby Rangers, ungeprojektet Space og værkstedet Frirummet.

 

3) Imperfect City – Der er udpeget “7 vilde problemer”, så komplekse at de ikke kan løses med kendte metoder. Derfor afprøves nye samarbejdsformer mellem virksomheder og borgere med fokus på inklusion af mentalt sårbare unge.

 

“Imperfect City” er et samarbejde mellem:

Aarhus Kommune

FO-Aarhus

SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed

Museum Ovartaci

FGU Aarhus

Arkitektskolen Aarhus

Erhverv Aarhus

Rambøll

 

https://www.aarhus.dk/nyt/sociale-forhold-og-beskaeftigelse/msb-2023/juni-2023/eu-bevilling-aarhus-faar-37-millioner-kroner-til-uperfekt-byudvikling/