Olof Palmes Allé 11, 8200 Aarhus Nord
Tlf.: 20 20 76 87
stch@FO-Aarhus.dk

Særligt for Grundejerforeningens beboere

Særligt for Grundejerforeningens beboere

Kulturhus Bunkerens indeholder fælleslokaler til brug for Grundejerforeningen Olof Palmes Alle 9-11’s beboere. Det drejer sig om Caféen, Dreiers Auditorium, Torv 1-2-3-4, Kurt Strandbar.

– Alle, der har fast bopæl i Grundejerforeningen Olof Palmes Alle 1-11’s område (se nedenfor), har gratis adgang til at anvende Kulturhus Bunkerens fælleslokaler, når de ikke er optaget, udlejet/og eller udlånt til andre.

– Alle, der har fast bopæl i Grundejerforeningens Olof Palmes Alle 9-11’s område, og som er fyldt 18 år, har desuden gratis adgang til at låne husets Café/festlokale eller andre af fælleslokalerne uden for sædvanlig åbningstid til ikke-kommercielle aktiviteter, f.eks. private fester, beboermøder, mødre grupper eller møder i andre selvorganiserede grupper.

– Ønsker en beboer at anvende Kulturhus Bunkerens Café eller andre fælleslokaler uden for sædvanlig åbningstid til kommercielle aktiviteter (kan f.eks. være et Dannebrogsmarked, en plademesse eller et arrangement, hvor der opkræves entre) kan pågældende leje sig ind mod betaling af den gældende lejepris.

– Sædvanlig åbningstid er defineret som man.-fre. kl. 8-20.00 og lør.-søn. kl. 8-16.00.

Dog er det tilladt at bruge Torv 1-2-3-4, Caféen og Kurt Strandbar, hvis der stadig er fuld adgang for andre, men man skal være villig til straks at flytte sig, hvis andre lejere har booket disse lokaler til lukkede arrangementer. Beboerne skal her følge Kulturhus Bunkerens anvisninger og evt. aktuel skiltning i lokalerne.

– Ved alle sådanne udlån/lejemål skal beboeren betale et depositum for nøgle, rengøring, varmebidrag i vinterhalvåret og erstatning for eventuelt ødelagt inventar.

– Hvis beboeren afmelder et gratis lokale senere end afmeldingsfristen, beholder udlejer 1/3 af lejeværdien, som erstatning (dog max. 3.500 kr.) – da udlejer så ikke har mange chancer for at nå at udleje til anden side.

– Når man anvender Kulturhus Bunkerens fælleslokaler, skal man i øvrigt altid følge de nærmere regler, som gælder for lokalernes udlån og anvendelse, og som det fremgår af husreglerne.

– Beboere i Grundejerforeningen betaler altid for evt. mad og drikke, rengøring + varmegebyr i vinterhalvåret i forbindelse med fester og evt. pedeltimer. Der kan også blive tale om betaling for rengøring til andre arrangementer, hvis lokalerne efterlades rodede og beskidte.

– På denne hjemmeside kan etableres lukkede grupper for de faste beboere efter behov:

Kulturhus Bunkeres facebookside: https://www.facebook.com/kulturhusbunkeren

– Der er gratis wi-fi i Kulturhus Bunkeren. Koden er: FObyen100

– Booking af lokaler sker via denne hjemmeside: FO-Aarhus (halbooking.dk). Her skal beboerne huske at skrive i kommentarfeltet, at de har fast bopæl i Grundejerforeningen og dermed har ovenstående rettigheder. NB. Det er KUN lokaler i Kulturhus Bunkeren, der er gratis at booke. Der ligger mange andre lokaler på denne bookingside, så søg f.eks. Olof Palmes Alle 11 frem på skærmen. Her er overblik over tilgængelige lokaler på kun denne adresse. Festlokaler bookes under kategorien Fest.

Og de skal være indstillet på at fremvise sygesikringskort som bevis, inden de får adgang til lokalet. Hvis udlejer opdager, at beboere booker gratis lokaler på vegne af andre, der ikke bor i Grundejerforeningens område, beholder udlejer depositum og beboerne vil fremover blive nægtet adgang til at booke gratis lokaler.

 

Ovenstående regler gælder for beboere i følgende husnumre på Olof Palmes Alle

1-7: Storbylandsby II

9: Lyspunktet

11: Blækhuset m.v.