Olof Palmes Allé 11, 8200 Aarhus Nord
Tlf.: 20 20 76 87
stch@FO-Aarhus.dk

Om Bunkeren

Kulturhus Bunkeren

 

Kort fortalt
Bylivshuset Kulturhus Bunkeren (den tidl. journalisthøjskole) udspringer af en vision om at udvikle Skejby-området til én af de mest innovative, attraktive og bæredygtige bolig- og erhvervsområder i Danmark. Baggrunden for visionen er, at Skejby er under forvandling. Siden området i 1973 var bar mark, har det udviklet sig til at blive et rent erhvervsområde præget af store virksomheder. Men i løbet af de sidste par år er der opført en række nye lej- ligheder i området og mange flere er på vej. Alene på grunden ved siden af Kulturhus Bunkeren skal der opføres nye boliger til mere end 1.000 mennesker. I det lys efterspørger mange forskellige lokale aktører initiativer, der kan bidrage til at gøre området mere levende og attraktiv.

     

Derfor er Kulturhus Bunkeren ikke kun tænkt som et tilbud til de lokale beboere. Med sine forskellige tilbud om besøg på Museum Ovartaci, café, frivillige aktiviteter, møder og konferencer, udstillinger og andre udfoldelsesmuligheder skal bylivshuset også henvende sig og være et tilbud til de lokale virksomheder og deres medarbejdere. Bylivshuset skal være en ny og bæredygtig platform for lokale aktiviteter og (by)udvikling, som udvikler og styrker Skejby og bydelens identitet ved at invitere resten af byen ‘indenfor’ til arrangementer og events. Samtidig bevares pladsen foran bygningen og gøres til et levende bydelstorv, som strækker sig ind i og omkring bygningen.

– Bygningen, der er bevaringsværdig, er opført 1971-73 af tegnestuen Kjær og Richter – en ærlig konstruktion i beton, kaldet blid brutalisme
– Letbane og supercykelsti lige til døren.
– Kvarteret bliver et unikt boligområde med vægt på fællesskab og inklusion og kommer til at indeholde almenboliger inkl. lejligheder for psykisk sårbare og tidl. hjemløse, ungdomsboliger, familieboliger, byhuse og Storbylandsby.
– Bygningen er købt af Fonden Ryesgade 7 og drives af folkeoplysningsforbundet FO-Aarhus, som også er en socialøkonomisk virksomhed. 

Projektets lokaliteter og indhold
Kulturhus Bunkeren, der drives som en socialøkonomiske virksomhed, har gode faciliteter til at rumme et utal af forskelligartede aktiviteter for både beboere og erhvervsvirksomheder i området. Feks.:

– mødelokaler i alle størrelser, f.eks. Frøberts Auditorium med over 150 pladser
– eventlokaler i form af en omfangsrig vandrehal med 4 større torve til f.eks. udstillinger og markeder
– kælder med foreningslokaler/øvelokaler til f.eks. skak, boksning, vævning, keramik, musik
– barlokale/kælderlounge (kaldet Kurt Strandbar)
café med plads til over 300 gæster, som kan bookes til fester, konferencer og være lokalt samlingssted
– Museum Ovartaci, der har lejet ca. 1/3 af huset (museum for kunst og psykiatri)

I et samarbejde mellem Skejby Rangers og Aarhus Kommune er det målet at skabe 60 fleksjob for sårbare personer i forbindelse med bygningen, f.eks. til rengøring, renovering, udvikling af sundhedsprojekter, markedsføring osv. Desuden hjælper Skejby Rangers virksomhederne i området med at oprette skåne- og fleksjob.

Situations- og etageplan

 

 

 

Organisation
Kulturhus Bunkeren ejes af den selvejende institution Fonden Ryesgade 7. Fonden købte bygningen i 2020 og har overladt drift og udlejning af bygningen til FO-Aarhus, der har til opgave at fylde huset med lejere og aktiviteter. FO-Aarhus har stor erfaring fra tilsvarende opgave i FO-byen midt i Aarhus. Skejby Rangers er siden blevet oprettet for at bidrage med skabelse af fleks- og skånejobs i forbindelse med projektet. Museum Ovartaci lejer ca. 1/3 af bygningen til sin museums- og udstillingsaktivitet.