Olof Palmes Allé 11, 8200 Aarhus Nord
Tlf.: 20 20 76 87
stch@FO-Aarhus.dk

Find elefanten – Museum Ovartaci

Museum Ovartaci: Find elefanten

 

  1. juni til 31. aug. 2024 i Kulturhus Bunkeren

“Find elefanten – oplev Aarhus” skal vise alt det byen kan. Eventet bliver skabt af lokale kræfter og vil forhåbentlig efterlade de besøgende med gode oplevelser, der har fremmet deres fællesskab og samtalen om det, der er svært. De børn, unge, beboere og ældre, der deltager med deres egne skulpturer, vil få deres mini-fanter tilbage, så resultatet af deres arbejde og involvering lever videre hos dem. Med hele projektet omkring Find elefanten, håber vi at bidrage til flere aktiviteter i Aarhus og en nysgerrighed på kunst hos en bredere del af borgerne – ikke mindst børnene.  Desuden håber vi, at projektet kan bane vej for, at Psykiatrifonden får en større tilstedeværelse i byen og på sigt oprette en afdeling, bl.a. med rådgivning, så vi kan gøre mere for de mange, der er berørt at psykisk sygdom og mistrivsel.

 

Andre involverende elementer

Som en del af programmet vil vi også over perioden tilbyde andre aktiviteter og små events-i-eventet. Nogle af aktiviteterne vil være mere målrettet børn fx krea-aktiviteter eller skattejagt ved Museum Ovartaci. Og andre elementer som en række af talks vil være målrettet et voksent publikum.

Integration i Museum Ovartacis arbejde. Vi vil inkludere temaet ’elefanten i rummet’ i det daglige arbejde i museets udstilling hen over foråret, og de frivillige rundvisere vil være klædt på til at fortælle om Find elefanten og kultur- og læringsprogrammet fx på skolerundvisninger. Det vil være en stor fordel i forhold til at skabe interesse og sikre deltagelse og være en af de måder, vi rekrutterer deltagere på. Hvis det er muligt, vil vi også skabe et interaktivt værk, hvor de almindelige besøgende kan bidrage med deres tanker.

Talks. For at skabe kontekst til programmet, vil vi lave en række talks, der kan inspirere og vække nysgerrighed. Vi planlægger et program med fem talks, som giver nogle forskellige vinkler på emner som fx normalitet, tabu, kunst og psykisk sygdom – det skal være lettilgængeligt, indsigtsfuldt og underholdende – og båret af både personlige historier og faglig viden. Talerne vil inkludere kunstnere, fagfolk indenfor psykisk sygdom, personer med en personlig historie om kunsten og psykisk sygdom, komikere eller musikere.

Skattejagt og aktivering af besøgende. Børnenes og de andre deltageres store ’elefantmarch’- installation bliver som sagt en central del af ruten i sommerens Find elefanten event. Børnene vil forhåbentlig besøge deres egen elefant, men rigtigt mange andre børn og familier vil også få glæde af nogle af de tanker, der har været i programmet og hos deltagerne selv. Der vil være en skattejagt, hvor besøgende børn kan finde fem-seks helt særlige elefanter – og samtidig få en lille gevinst, fx et klistermærke. Og vi lægger vægt på at trække nogle af historierne om kunsten, inspirationen og ’elefanten i rummet’ ud på fx skærme eller skiltning, så de besøgende bliver taget imod og inddraget i projektet.

 

Målsætninger og målgrupper

Vi har fokus på børn og unge, og helt overordnet er det især de mindre børn, der er primær målgruppe for kultur- og læringsprogrammet, formentlig ca. 5-10 år. Men materialer og aktiviteter vil kunne tilpasses så de er meningsfulde og brugbare for andre grupper, og vi vil også invitere bosteder og ældrecentre til at deltage. Sekundær målgruppe er alle de besøgende – mange vil være familier på tværs af generationer; de vil opleve børnenes kunstværker sammen med de mange andre sjove, inspirerende og tankevækkende store elefantskulpturer på ruten.

Vi har en målsætning om at have 1000 mini-fanter med i installationen – de kan både repræsentere individer og grupper af deltagere. Vi håber at nå omkring 5-6000 deltagere blandt børn, unge og beboere på bosteder og plejehjem. Sammen med de deltagende institutioner og grupper evaluerer vi programmet ved spørgeskema til alle og et mindre antal opfølgende samtaler, så vi kan lære mere om, hvad de fik ud af projektet og følge op i forhold til de behov, de måtte have.

 

Organisering og tidslinje

Psykiatrifonden og Museum Ovartaci udarbejder programmet i fællesskab med frivillige og eventuelle eksterne partnere. Programmet drager fordel af at være en del af en større event, der bliver løftet af stærke lokale kræfter og sponsorer. Derudover investerer begge organisationer selv i kultur- og læringsprogrammet ved at dedikere medarbejdere og frivillige til at løfte nogle af projektets opgaver. En del af projektkoordineringen og udvikling af indhold vil blive udført som en del af vores arbejde overordnet og er egenfinansieret. Det samme er lokaler og det interaktive kunstværk.

Vi søger midler til at sikre, at deltagelse i udgangspunktet er gratis, og at alle, der har lyst, kan være med. Det er vigtigt for os at engagere deltagerne, så de ved, at de er et vigtigt element i en stor event, og samtidigt kan vi have et mindre depositum eller no-show gebyr for at sikre forpligtigelse og deltagelse – og for at sikre at skulpturerne kommer med på udstillingen.

 

Tidsplan

December 2023 – Februar 2024 – udvikling og planlægning af aktiviteter, events og materialer

Januar – marts 2024 – invitation til og rekruttering af deltagere

April 2024 – Udlevering og produktion af mini-fanter.

April – maj 2024 – workshops og aktiviteter både hos deltagerne selv og in-house.

Maj 2024 – mini-fanterne indleveres til udstilling. Rækken af talks begynder.

Juni – August 2024 – Find elefanten – oplev Aarhus er live.

September – deltagerne får deres mini-fanter tilbage. Opfølgning.